FOTOWOLTAIKA – wybierz najlepsze szkolenie praktyczne

Branża OZE stale się rozwija, dlatego przedsiębiorcy będą szukać dobrze przeszkolonych pracowników!

Dzięki naszemu kursowi dowiesz się jak:

  • wygląda budowa i elementy składowe instalacji,
  • prawidłowo dobrać inwerter oraz zabezpieczenia instalacji.

Istotnym elementem kursu jest również poznanie wymagań zakładów energetycznych i opracowanie dokumentacji pozwalającej na przyłączenie instalacji do sieci.

Bezpośrednio po przejściu kursu uczestnicy zdają egzamin, po którym otrzymują certyfikat honorowany w Polsce i za granicą.

Posiadanie uprawnień Instalatora Systemów Fotowoltaicznych znacznie zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

Zainteresowany? Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Fotowoltaika w Praktyce

Najbliższe szkolenia FOTOWOLTAIKA W PRAKTYCE

Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz wiedzę praktyczną oraz teoretyczną.
Nasze kursy organizujemy na terenie całej Polski, w różnych, dogodnych terminach. Zapisz się teraz i zdobądź nowe uprawnienia!

Jak zostać instalatorem fotowoltaiki?

Kurs skierowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające na pracę w zawodzie instalatora fotowoltaiki. Do szkolenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Dodatkowe uprawnienia/staż pracy taki jak – dekarz, elektryk, instalator urządzeń, uprawnienia wysokościowe i SEP – są również mile widziane.

Uprawnienia zdobyte podczas 1 dni kursu pozwalają na pracę przy montażu, konserwacji i podłączaniu instalacji fotowoltaicznych. Zdobyty po pozytywnym zaliczeniu egzaminu certyfikat posiada zgodność z ustawą OZE. Certyfikat jest honorowany w Polsce i za granicą.

Cena kursu – 950 zł/os.

Szczegółowe zagadnienia, z których składa się KURS FOTOWOLTAIKI

  • Projektowanie systemów PV – Szacowanie potencjału fotowoltaicznego danej lokalizacji za pomocą portalu PVGIS, a także wymiarowanie instalacji fotowoltaicznej i oszacowanie produkcji energii elektrycznej.
  • Procedura zgłaszania i zawierania umów podłączenia mikroinstalacji PV do sieci energetycznej.
  • Praktyczne aspekty montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej on-grid i off-grid.
  • Monitorowanie działania i parametrów mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wymagania

Uczestnik kursu powinien mieć ukończony 18 rok życia najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu oraz posiadać minimum wykształcenie podstawowe.

Praktyczna wiedza, poparta odpowiednim certyfikatem

Tematyka wybranego kursu jest przerabiana na szkoleniu od strony teoretycznej i praktycznej, co skutkuje bardzo wysoką zdawalnością wśród naszych kursantów. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin przez naszą własną Komisję. Po zdanym egzaminie uczestnik nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT i wystawiany jest bezterminowy certyfikat Instalatora z zakresu OZE, honorowany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Instalator fotowoltaiki – cel kursu

Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie instalatorów do pracy w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucyjnej i monitorowania pracy mikro- oraz małych systemów fotowoltaicznych.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego w UDT, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskanie tytułu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. Egzamin państwowy w UDT jest uznawany w Unii Europejskiej.

Indywidualnie opracowany program szkoleń dostosowany do potrzeb Klienta

Kursy prowadzimy w różnych miastach, na terenie całej Polski między innymi w: Katowicach, Warszawie, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie.

Wysoka zdawalność

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Egzamin na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE, odbywa się bezpośrednio po kursie i przeprowadzany jest przez naszą własną komisję. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Gwarancja wysokich kompetencji

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem z zakresu OZE. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i honorowany jest przez wszystkich pracodawców w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i przejść specjalistyczne szkolenie pod okiem doświadczonych fachowców? Dobrze trafiłeś! Organizujemy kursy zawodowe, które pozwolą Ci znaleźć dobrze płatną pracę!

Fotowoltaika

Stosowanie ekologicznych źródeł energii

Dążenie do pozyskiwania czystych, nieszkodzących klimatowi źródeł energii jest siłą napędową transformacji światowej gospodarki energetycznej.

Największe plusy fotowoltaiki?

Niższe rachunki za prąd, powszechny dostęp, bezgraniczne zasoby, znacznie mniejsza ingerencja w środowisko w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii, alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych, redukcja zanieczyszczeń, niezależność energetyczna państw, dostęp do elektryczności na terenach, gdzie nie ma innych źródeł energii.

Te wszystkie czynniki przemawiają za tym, byś to właśnie Ty, poszerzył swoje kwalifikacje i już dzisiaj uzyskał odpowiednie certyfikaty, które otworzą Ci drogę w branży OZE!

Zapraszamy do współpracy firmy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które zainteresowane są uzyskaniem lub odnowieniem uprawnień.