Pozostałe szkolenia

Przeprowadzamy również kursy: spawalnicze, montażu klimatyzacji w praktyce, szkolenia dotyczące napełniania i obsługi butli, uprawnienia SEP, F-gazów, pomiary elektryczne w praktyce i lutowania twardego metodą 918. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Uprawnienia SEP

Organizujemy kursy zawodowe w całej Polsce, umożliwiając zdobycie lub odnowienie uprawnień energetycznych (w grupach: G1, G2, G3). Każdy kurs kończy się egzaminem. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.

Pomiary elektryczne w praktyce

Dzięki naszemu kursowi możesz nabyć odpowiednią wiedzę oraz praktykę w zakresie posługiwania się przyrządami przy pomocy, których przeprowadza się pomiary instalacji elektrycznej do 1kV.

F-Gazy

Uprawnienie jest przeznaczone dla osób zajmujących się produkcją i usługami związanym z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Jednodniowy kurs kończy się wydaniem zaświadczenia, uprawniającego do otrzymania bezterminowego certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego.

Montaż klimatyzacji w praktyce

Nasz kurs pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu montażu urządzeń, zasad doboru urządzenia, niezbędnych narzędzi i sposobu ich użycia oraz praktyczny montaż. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat.

Lutowanie twarde
metodą 918

Kurs ten jest jednym ze szkoleń, którego odbycie sprawdzane jest podczas kontroli Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Kurs pozwala zdobyć uprawnienia dla osób zajmujących się instalacją i montażem klimatyzacji. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Napełnianie i obsługa butli

Kurs dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami. Po zdanym egzaminie uczestnik nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT i wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, honorowany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.