SEP – co oznacza skrót ?

Określenie SEP to Stowarzyszenie Elektryków Polskich.  Instytucja odpowiedzialna za organizowanie kursów elektrycznych.

Świadectwa kwalifikacyjne SEP są najważniejszymi uprawnieniami dla każdego elektryka. Bywa też, że są to niezbędne wymagania w procesie rekrutacji. Wiele  firm, instytucji  wymaga udokumentowanych umiejętności na stanowisku związanym z elektryką.

Uprawnienia SEP, są nie tylko potrzebne do podjęcia zatrudnienia, przydają się także w życiu codziennym. Dobrze wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z drobnymi usterkami elektrycznymi w naszym domu.

Jakie uprawnienia wyróżniamy ?

Wyróżniamy trzy grupy:

G1 uprawnienia elektryczne przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

G2 uprawnienia energetyczne (cieplne) dedykowane dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

G3 uprawnienia gazowe przeznaczone dla osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Jakie prace możemy wykonywać posiadając uprawnienia SEP ?

Uprawnienia SEP pozwalają w szczególności na wykonywanie wszelkich prac związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych, które pracują pod napięciem nie większym niż 1 kV. Osoby z uprawnieniami mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej. Mogą również zajmować się jego instalacją.

Co zrobić, żeby przystąpić do kursu SEP ?

Trzeba mieć ukończone 18 lat. Kursy energetyczne prowadzone są wielu ośrodkach szkoleniowych. Po zakończonym kursie kursant przystępuje do egzaminu. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP. Na ich podstawie wydawane są świadectwa kwalifikacyjne.

Na ile lat ważne są uprawnienia SEP ?

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat od daty egzaminu.